array(33) { ["SERVER_SOFTWARE"]=> string(22) "Apache/2.2.15 (Oracle)" ["REQUEST_URI"]=> string(153) "/zh-hk/blog/%E5%85%AD%E5%8D%81%E5%88%86%E9%90%98%E6%A5%B5%E7%AB%AF%E8%BF%BD%E6%AE%BA-%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E6%80%A5%E9%AC%BC%E5%B1%8B/?lang=zh-tw&lang=zh-tw" ["REDIRECT_STATUS"]=> string(3) "200" ["HTTP_CONNECTION"]=> string(10) "Keep-Alive" ["HTTP_ACCEPT"]=> string(63) "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" ["HTTP_HOST"]=> string(18) "www.hutchgo.com.hk" ["HTTP_MAX_FORWARDS"]=> string(2) "10" ["HTTP_USER_AGENT"]=> string(40) "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" ["HTTP_X_ORIGINAL_ACCEPT_ENCODING"]=> string(4) "gzip" ["HTTP_X_ORIGINAL_URL"]=> string(142) "/zh-hk/blog/%E5%85%AD%E5%8D%81%E5%88%86%E9%90%98%E6%A5%B5%E7%AB%AF%E8%BF%BD%E6%AE%BA-%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E6%80%A5%E9%AC%BC%E5%B1%8B/?lang=zh-tw" ["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]=> string(18) "54.159.44.54:33624" ["HTTP_X_ARR_SSL"]=> string(136) "2048|256|C=US, O=DigiCert Inc, CN=DigiCert SHA2 Secure Server CA|C=HK, L=Hunghom, O=Hutchison Travel Limited, OU=IT, CN=*.hutchgo.com.hk" ["HTTP_X_ARR_LOG_ID"]=> string(36) "1db20e87-9f74-4f1f-92dc-191abfd2c799" ["PATH"]=> string(29) "/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin" ["SERVER_SIGNATURE"]=> string(79) "
Apache/2.2.15 (Oracle) Server at www.hutchgo.com.hk Port 80
" ["SERVER_NAME"]=> string(18) "www.hutchgo.com.hk" ["SERVER_ADDR"]=> string(12) "10.128.1.138" ["SERVER_PORT"]=> string(2) "80" ["REMOTE_ADDR"]=> string(12) "10.128.1.213" ["DOCUMENT_ROOT"]=> string(22) "/html/wordpress/htdocs" ["SERVER_ADMIN"]=> string(14) "root@localhost" ["SCRIPT_FILENAME"]=> string(32) "/html/wordpress/htdocs/index.php" ["REMOTE_PORT"]=> string(5) "55196" ["REDIRECT_QUERY_STRING"]=> string(21) "lang=zh-tw&lang=zh-tw" ["REDIRECT_URL"]=> string(53) "/zh-hk/blog/六十分鐘極端追殺-富士急鬼屋/" ["GATEWAY_INTERFACE"]=> string(7) "CGI/1.1" ["SERVER_PROTOCOL"]=> string(8) "HTTP/1.1" ["REQUEST_METHOD"]=> string(3) "get" ["QUERY_STRING"]=> string(21) "lang=zh-tw&lang=zh-tw" ["SCRIPT_NAME"]=> string(10) "/index.php" ["PHP_SELF"]=> string(10) "/index.php" ["REQUEST_TIME_FLOAT"]=> string(13) "1542652818.69" ["REQUEST_TIME"]=> string(10) "1542652818" }

六十分鐘極端追殺-富士急鬼屋

作者: Felix
10月 24, 2018
Screen Shot 2018-10-24 at 11.26.00 PM

今次係我第一次玩鬼屋,我喺富士山下面嘅富士急玩左號稱全球最長嘅鬼屋。第一次就玩咁激,我都覺得自己痴線,但係人一世物一世,唔癲下點叫青春!

Screen Shot 2018-10-24 at 11.24.03 PM

故事係原本坐落在富士山角下的慈急綜合醫院係個好大的醫院,有優良的醫生資源和各種優秀設備。後來院長和一些同醫院的從業人員共謀,開始隨便給來這裡看病的患者開藥手術,然後趁機拿走他們的新鮮內臟,泡在化學藥品裡做新鮮內臟出售後來就把死去的尸體裝在大木桶裡。枉死的患者們的靈魂就會出現然後殺醫生什麼的..結果整撞醫院就廢棄了..即使在現下如果有人走進這個陰森的醫院也會看到那些死去的患者醫生還有提著人頭的護士…

Screen Shot 2018-10-24 at 11.26.00 PM

故事講就咁講啦,但係佢個場景都幾貼合個故事嘅。佢總共有兩層樓,面積超過3000平方米,其實都真係要行好耐,規模亦都媲美一個醫院。

佢行入去果條路已經有恐怖嘅感覺,但係都行到過去,冇理由臨時又淆底嘅,所以點都入咗去先。入場券係另外要買嘅,要500円,最搞笑嘅係你都可以買護身符,都係500円。護身符有咩用呢?真係聽一次笑一次,就係可以俾你避開啲鬼。其實我心諗,如果你唔想比鬼嚇嘅,就咪鬼入鬼屋啦!作為男子漢大丈夫,梗係唔需要護身符,頭也不回就沖左入去。

Screen Shot 2018-10-24 at 11.29.58 PM

排隊嘅人都多,大概都要排一粒半鐘先入到去。

Screen Shot 2018-10-24 at 11.34.03 PM

第一個地方就係去到一個好似醫院掛號室嘅地方。其實好似一個戲院,原來喺呢度睇介紹影片。內容我就唔透露啦,你哋自己去睇啦。但係等嗰陣時都真係幾驚,因為會聽到入面嘅人不斷大嗌,令到個人好期待入面究竟播緊啲乜嘢。

之後就真係入去啦,但係因為全程我都好驚所以冇影啲咩相。不過佢呢個鬼屋都真係幾pro,有好多機關嗰啲嘢。不過重點梗係唔係叫飯有好多機關嗰啲嘢。不過重點梗係唔係機關啦,而係入面D鬼,佢哋會追住你,就算你幾咁大膽,你俾佢追住你都會好自然咁跑走。我最記得有一隻鬼係其係你前面追住你,搞到我一定要向後跑。中段條路仲會勁窄,淨係可以行一個人,其實冇人企係隔離真係幾淆。第一個人俾人嚇到跑走,之後後邊嘅人要跟住佢一齊跑,嗰陣時真係最驚,因為硬係好驚跑甩。

雖然入面嘅鬼起想像之中少,但係鬼屋面積完全符合預期,真係行咗一粒鐘有多,如果你驚嘅話都真係幾折磨。但係聽講如果啲鬼見到你太驚,都會酌情唔追住你追得咁快,所以其實都OK嘅。最美出鬼屋嗰陣時,都係比隻鬼追住出嚟,其實我真係未試過跑得咁快。出咗去之後望返轉頭,見到白色門上面個警告標示真係幾好笑,google translate左之後發現好似係叫人哋小心有人沖出嚟。

Screen Shot 2018-10-24 at 11.49.42 PM

玩完呢個鬼屋之後,我覺得再玩其他鬼屋已經再冇挑戰性。如果你想成為成為真正嘅男子漢,真係要玩一玩呢一個鬼屋。

#寫出你遊歷 及 #hutchgo資助旅費1000蚊

分享博客

關於作者

要說點甚麼嗎?

You must be logged inlogged in to post a comment.