Tag: 柬埔寨
柬埔寨 // 令你樂而忘返的美食與酒吧
#寫出你遊歷 #說走就走 #嘆美食 為了這次金邊出遊,想說出國不外乎就是吃喝這兩
柬埔寨的另一個面貌
好多人去柬埔寨都係會去唔同嘅寺廟 例如係盜墓者羅拉既拍攝場地:塔普倫寺 建築非常