Tag: 地鐵
必到景點 — 俄羅斯地鐵
真係估唔到俄羅斯地鐵都可以係景點!政府用左錢去為每一個莫斯科既車站進行設計,所以
新加坡的地鐵見聞
分享我3年前在新加坡的見聞, 我覺得自由行的好處是可以了解當地日常生活的小細節,